Tjenester

Tjenester

Tegning & Byggesak

I dialog med vår konstruktør Kristian og snekkere med 20 års erfaring, Steinar og Amund, tegner vi din hytte, hus eller uthus. Du kan få hytta eller huset ditt presenterer i et 3D miljø på din tomt. Deretter bistår vi med utarbeidelse av byggesøknad.

Graving & Grunnarbeid

Evavolds maskin er en erfaren graveentreprenør som kan ta alt av gravearbeider og massetransport.
Vår betong og forskalingssnekker, Svale, tar seg av grunnmur, støttemur og annet støpearbeid.

TreARBEID

Våre dyktige snekkere jobber i team med oppbygning av hytte, hus, tilbygg og hva det måtte være.

Rehabilitering

Vi har arbeidet med restaurering av flere gamle tømmerhus i verdensarven Røros. Har du et gammelt hus eller kjeller du trenger å få pusset opp så bare ta kontakt!

I tillegg så har vi tett kontakt med underleverandører som ordner det elektriske og rør.

Alt du trenger hos en entreprenør fra a til å!

Kom i dialog med oss!